Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 43 of 43 (0.032 secs)
You searched for: creator:"Louis Couperus"
[texts]Eline Vere - Louis Couperus
Eline Vere: Een Haagsche Roman door Louis Couperus
Keywords: Eline Vere; Louis Couperus
Downloads: 182
[texts]The Inevitable - Louis Couperus
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 129
[texts]Dr. Adriaan - Louis Couperus
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 157
[texts]Project Gutenberg's Scans of Noodlot by Louis Couperus - Louis Couperus
These are the scans the Distributed Proofreaders used to create the Project Gutenberg etext of Noodlot by Louis Couperus.
Keywords: pg; dp; project gutenberg; distributed proofreaders; scans; pgdp
Downloads: 316
[texts]Aan den weg der vreugde - Louis Couperus
Titel: Aan den weg der vreugde / door Louis Couperus Auteur: Louis Marie Anne Couperus (1863-1923) Jaar: [1908] Editie: [1e dr.] Uitgever: Amsterdam : L.J. Veen
Keywords: dutch louis couperus
Downloads: 161
[texts]Psyche - Louis Couperus
[wsboeken], [epub] Novelle, Psychologie, Symbolisme ...Schrei nu niet meer, en ga nu slapen, en als je niet slapen kan, zal ik je een sprookje vertellen, een mooi verhaaltje van bloemen en edelsteenen en vogels, van een jongen prins en een klein prinsesje... Want meer is er niet in de wereld, dan een sprookje...
Keywords: wsboeken; novelle; epub
Downloads: 147
[texts]Fidessa - Louis Couperus
Fidessa van Louis Couperus
Keywords: Literature
Downloads: 21
[texts]Old People and the Things That Pass - Louis Couperus
Psychological drama about the guilt that never-caught murderers carry with them, and how this guilt works its way through the entire family.
Keywords: drama; novel; murder; mystery; psychological
Downloads: 171
[audio]Het late leven - Louis Couperus
LibriVox opname van Het late leven van Louis Couperus. Gelezen door Anna Simon. 'Het late leven' is het tweede boek in de romancyclus 'De boeken der kleine zielen', en gaat verder direct na het einde van het vorige boek, 'De kleine zielen' (hiervan bestaat ook een librivox luisterboek). Hoewel het draait om dezelfde personen is de inhoud en aard van dit boek heel anders dan het vorige. Zowel Henri van der Welcke als zijn vrouw Constance, gevangen in een liefdeloos huwelijk, worden verliefd - hij...
Keywords: Librivox; audioboek; luisterboek; Couperus; boeken der kleine zielen; psychologische roman; Den Haag
Downloads: 1,250
[audio]Psyche - Louis Couperus
LibriVox recording of Psyche by Louis Couperus. Read in Dutch by Marcel Coenders Psyche is een poëtische vertelling, symboliseerend een opvatting van Mensch en Wereld. Drie factoren beheerschen het menschenbestaan, drie de wereldhistorie. Men kan ze noemen Stof, Geest en Ziel. Men kan ze noemen Empirie, Philosophie en Poëzie. Men kan ze noemen Waan, Critiek en Geloof. Men kan ze noemen Lijf, Hoofd en Hart...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 373
[audio]Het Zwevende Schaakbord - Louis Couperus
LibriVox opname van Het Zwevende Schaakbord van Louis Couperus. Gelezen door Bart de Leeuw. Het groote Avontuur, de tocht van Gawein, ridder van Koning Artur's Ronde-Tafel, om voor zijn Koning te vinden het Zwevende Schaakbord, gelijk hij dit tien jaren geleden deed. Het is ditmaal listiglijk voorbereid door den toovenaar Merlijn, Merlijn, die eigenlijk heelemaal geen toovenaar is, maar de moderne mechanicus, die werkt met vliegmachine en auto, met bioscoop en telefoon en electrisch licht.....
Keywords: LibriVox; audioboek; literatuur
Downloads: 1,082
[audio]De Stille Kracht - Louis Couperus
LibriVox opname van De Stille Kracht van Louis Couperus. Gelezen door Carola Janssen. De stille kracht (1900) is een boek van de Nederlandse schrijver Louis Couperus. Het behoort met Noodlot en Eline Vere tot zijn bekendste werken. Het centrale thema in het boek is de tegenstelling tussen Oost en West. De Nederlanders op Java zijn weliswaar militair superieur, maar komen in contact met de mysterieuze Javaanse cultuur en zaken waar ze niets van begrijpen...
Keywords: Librivox; audioboek; luisterboek; Couperus; psychologische roman; Indonesie
Downloads: 3,011
[audio]Fidessa - Louis Couperus
LibriVox opname van Fidessa van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hij onder onze Nederlandsche prozaschrijvers dat kan. En hij vertelt ons thans van Fidessa, de nimf die zweefde en zong en speelde met hare zusteren op de vochtige weide, tokkelend de maanlichtsnaren en die eerst op den Eenhoorn, het edele dier met het sneeuwblanke lijf, wordt meegevoerd d...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 223
[audio]The Inevitable - Louis Couperus
LibriVox recording of The Inevitable by Louis Couperus. (Translated by Alexander Teixeira de Mattos.) Read in English by Jules Hawryluk; Julia Niedermaier; Lynne Thompson; Larry Wilson; Anastasiia Solokha 23 year old Cornélie de Retz is a Dutch Divorcee who goes to Italy to start a new life and most part of the novel is filled with the details of romantic conversations, emotions and finally the Inevitable follows...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 1,108 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[audio]Extaze, een boek van geluk - Louis Couperus
LibriVox opname van Extaze van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Het verhaal van een onmogelijke liefde. Naar mijne meening is het werk 'Extaze' zeer superieur aan de vorige werken van den Heer Couperus, 'Eline Vere' en 'Noodlot'. Telkens wendt en wendt zich zijne konceptie en schriftuur en nooit kan men zeggen wat er den volgenden keer komen zal. Want wat ook na 'Noodlot', dat minder goed was dan 'Eline Vere', te verwachten ware, - zéker niet, dat de schrijver van de Observatie met...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 401
[audio]Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan - Louis Couperus
Librivox recording of Van Oude Menschen by Louis Couperus Zoals de titel al aangeeft gaat het boek over oude mensen (en ouder worden) en de dingen die voorbijgaan. Maar niet alles gaat voorbij met het ouder worden... Een duister geheim uit het verleden werpt zijn steeds groter wordende schaduw over een familie. For further information, including links to M4B audio book, online text, reader information, RSS feeds, CD cover or other formats (if available), please go to the LibriVox catalog page fo...
Keywords: librivox; audiobook; Dutch
Downloads: 18,337 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[audio]Majesteit - Louis Couperus
LibriVox opname van Majesteit van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Eerste van de drie koningsromans van Louis Couperus. Kroonprins Othomar van het imaginaire land Liparië wordt gekweld door angsten en twijfels in verband met zijn hoge positie. Voorgelezen voor Librivox als voorbereiding op de kroning van Koning Willem - Alexander en Koningin Maxima 20 april 2013. (Samenvatting geschreven door Marcel Coenders) Voor meer informatie, inclusief een link naar het M4B luisterboek, de on-...
Keywords: LibriVox; audioboek; literatuur
Downloads: 817
[audio]Een lent van vaerzen - Louis Couperus
LibriVox opname van Een lent van vaerzen van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. In 1884 wordt dit eerste werk van Louis Couperus gepubliceerd. In deze verzen krijgen we een voorproefje van de dromerige en poëtische stijl die we in zijn latere prozawerken tegenkomen. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders. Voor meer informatie, inclusief een link naar het M4B luisterboek, de on-line tekst, info over de lezers, RSS feeds, CD hoes en andere bestandsformaten: ga naar de LibriVox ca...
Keywords: Librivox; audiobook; poetry; Couperus; gedichten; poezie
Downloads: 346
[audio]Over Lichtende Drempels - Louis Couperus
LibriVox opname van Over Lichtende Drempels van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die creaties van vagere gestalte zijn eigen innerlijkste en beste en liefste heeft neêrgelegd: dat hij ze meer voor zichzelf gemaakt heeft, dan voor een publiek...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 131
[audio]Babel - Louis Couperus
LibriVox opname van Babel van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. 'Babel' is de stoutste fantasmagorie ooit aan zijn brein ontsproten. Het is alsof hij met zijn fantasie hetzelfde heeft willen doen als Cyrus langs de trappen en de terrassen van den toren van Babel: - de Goden bestormen. - Samenvatting door Frans Netscher (Uit: Veen's Nieuws 1901, 1 juni.) Voor meer informatie, inclusief een link naar het M4B luisterboek, de on-line tekst, info over de lezers, RSS feeds, CD hoes en ande...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 584
[texts]Eline Vere - Louis Couperus
[wsboeken] [epub] Eline Vere speelt zich af in het milieu van de gegoede burgerij van het negentiende-eeuwse Den Haag. Eline is een jonge maar labiele en zwakke vrouw die moeite heeft zich aan te passen aan het normale leven. Ze vlucht voor de werkelijkheid weg in dromerijen maar het noodlot slaat langzaam en onvermijdelijk toe. Couperus schiep met Eline Vere een prachtig vrouwenportret.
Keywords: wsboeken, epub, roman; psychologische roman; naturalisme, couperus, eline vere, fin de siècle, den haag
Downloads: 176
[audio]Aan den Weg der Vreugde - Louis Couperus
LibriVox opname van Aan den Weg der Vreugde van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Een knappe Italiaanse chirurg en een blonde Hollandse weduwe beleven een heftige vakantieliefde. (Samenvatting door Marcel Coenders) Aan den Weg der Vreugde, waarvan men ook nog dit goede kan getuigen, dat het nergens vuil is, of goor, of opgevuld met dubbelzinnige détails. (Anna de Savornin Lohman) Zijn boek is dus goed geschreven als het werk van een technisch-knap man, die zijn vak verstaat...
Keywords: LibriVox; audioboek; literatuur
Downloads: 9,400
[audio]Langs lijnen van geleidelijkheid - Louis Couperus
LibriVox recording of Langs lijnen van geleidelijkheid by Louis Couperus. Read in Dutch by Marcel Coenders Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten zijn. Men verslindt Ouidà, waardeert Bourget, prijst Zola; welnu, het boek is kleurig, artistiek, Italiaansch als Ouidà; psychologisch tot in het weeke als Bourget, en de 'bête humaine' doet er zich gelden als bij den brutaalsten verist; terwijl Cou...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 251
[audio]Metamorfoze - Louis Couperus
LibriVox opname van Metamorfoze van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. -... Je verbergt je achter je woorden: je wikkelt je in je stijl als in een mantel. - Neen. Ik leef een metamorfoze. Meer niet. Ik geef mezelf zóo weinig, als ik waarlijk ben, in mijn boeken, dat mijn lezers er nooit Hugo Aylva in zullen zien. Ze zien nooit meer dan een zielgenoot. En al zoû ik nu eens schrijven een boek, waarvan de held een modern auteur was: al zoû ik dien held laten schrijven werken, die verw...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 190
[audio]Wereldvrede - Louis Couperus
LibriVox opname van Wereldvrede van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Wereldvrede is het vervolg van Majesteit. Nadat zijn vader Oscar is overleden regeert Kroonprins Othomar nu als Keizer Othomar de XII. In dit boek wordt gepleit voor internationale gerechtshoven, maar is men bang voor een grote oorlog voordat deze gerechtshoven daadwerkelijk worden opgericht. Het is nu meer dan 100 jaar na de uitgave van dit boek allemaal uitgekomen en ook nog wel in Den-Haag de geboorteplaats van ...
Keywords: librivox; audiobook
Downloads: 459
[audio]Legende, mythe en fantazie - Louis Couperus
LibriVox opname van Legende, mythe en fantazie van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal, een boek van Latijnsch vernuft, waarin de Romaansche teerheid door de stoere Noordertaal niets van haar innigheid en preciositeit verliest. Ellen Fores. (Uit: Den Gulden Winckel 17 (1918) Voor meer informatie, inclusief een link naar het M4B luisterboek, de on-...
Keywords: librivox; audiobooks; légendes; sprookjes; mythen
Downloads: 277
[audio]Noodlot - Louis Couperus
LibriVox opname van Noodlot van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Een hollandsche jonge man, Bertie, een liederlijke vagabond, die te Londen door eenen vriend in huis genomen een wereldsche fat wordt van de oneerlijkste soort, die in 't geheim alles doet om zijnen vriend (Frank) het leven te bederven, welke bij diens geliefde zijne eerlijkheid en goede trouw met alle intriganten-manieien ondermijnt, hem zijn geld aftrochelt, om hem te verraden, en dan de verantwoordelijkheid voor die...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 624
[audio]De kleine zielen - Louis Couperus
LibriVox luisterboek van De kleine zielen, van Louis Couperus. Gelezen door Anna Simon. De kleine zielen is het eerste gedeelte van de romancyclus De boeken der kleine zielen, die zich afspeelt in Den Haag. Fragmenten uit een recensie ten tijde van de eerste druk (Elsevier, 1902): deze Haagse roman geeft van de Hagenaars een weinig lieflijke portrettengalerij. Toch geloven wij niet dat speciaal Haagse ondeugden en Haagse kleinzieligheden worden getekend in deze roman...
Keywords: Librivox; audioboek; Dutch; Nederlands; kleine zielen; Couperus; Den Haag; karakterroman
Downloads: 5,887
[texts]Footsteps of Fate by Louis Couperus - Louis Couperus
Translation of Couperus' "Noodlot" by Clara Bell - scanned and made available by National Library of Australia Document Service - text and htm available at Project Gutenberg. Help digitising at http://www.freeliterature.org.
Keywords: Couperus; literature; Dutch
Downloads: 139
[audio]Hooge Troeven - Louis Couperus
LibriVox opname van Hooge Troeven door Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Het derde en laatste deel van de koningsromans van Louis Couperus voorgelezen ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima 30 april 2013. Een verhaal over hofintriges waarin moeder en zoon elkaar willen aftroeven, maar waarin ze geen rekening houden met Othomar XII (de listige). (Samenvatting geschreven door Marcel Coenders) Voor meer informatie, inclusief een link naar het M4B l...
Keywords: LibriVox; audioboek; literature
Downloads: 513
[audio]Het Heilige Weten - Louis Couperus
LibriVox opname van Het heilige weten van Louis Couperus. Gelezen door Anna Simon. Het Heilige Weten is het vierde en laatste deel van de romancyclus "De boeken der kleine zielen". Het is 10 jaar na het derde deel, "Zielenschemering". Addy is inmiddels dokter, getrouwd met Mathilde en vader van twee kleine kinderen. Zij wonen in de grote, sombere villa in Driebergen die hij ge-erfd heeft van zijn grootouders...
Keywords: Librivox; audioboek; luisterboek; Couperus; boeken der kleine zielen; psychologische roman; Den Haag; Driebergen
Downloads: 998
[audio]Zielenschemering - Louis Couperus
LibriVox opname van Zielenschemering van Louis Couperus. Gelezen door Anna Simon. Zielenschemering, het derde boek uit de romancyclus De Boeken der Kleine Zielen van Louis Couperus, beschrijft een volgende periode uit het leven van de familie van Lowe. Een van de hoofdpersonen is Constance's broer Gerrit, uiterlijk een blonde sterke bruut van een man, ritmeester bij de huzaren, maar hij voelt zichzelf van binnen vaak ziek en zwak...
Keywords: Librivox; audioboek; luisterboek; Couperus; boeken der kleine zielen; psychologische roman; Den Haag
Downloads: 898
[audio]Herakles - Louis Couperus
LibriVox opname van Herakles van Louis Couperus. Gelezen door Marcel Coenders. Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot een modern verhaal, een nieuwe beleving der aloude vertelling, in scène gezet met heel het naturalistisch décor en de hoogdravende prozamuziek, naar de gegevens ook van beeldhouwwerken en muurschilderingen, al waarover onze groote regisseur van mythologische divertissementen...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 339
[audio]Korte Verhalen van Louis Couperus - Louis Couperus
LibriVox luisterboek van Korte Verhalen van Louis Couperus. Louis Couperus schreef naast zijn bekende boeken ook een aantal korte verhalen voor diverse kranten en tijdschriften. In deze collectie zijn er tien bijeengebracht, vijf ‘Sprookjes en Fantastische Verhalen’ en vijf ‘Historische Verhalen’. Voor meer gratis audioboeken (in meer dan 25 talen) of om zelf vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org...
Keywords: Librivox; Couperus; korte verhalen; luisterboek
Downloads: 9,820
[audio]Brieven van den nutteloozen toeschouwer - Louis Couperus
Deze serie columns in de vorm van brieven schreef Couperus voor het dagblad Het Vaderland, vanuit Munchen en later vanuit Florence. Ze verschenen voor het eerst in druk in Het Vaderland van oktober tot december 1914. Vanaf 1912 bracht Louis Couperus de zomers door in een pension aan de Wittelsbacherplatz in Munchen. Daar was hij dan ook toen op 1 augustus 1914 Duitsland de oorlog verklaarde aan Rusland...
Keywords: Librivox; audioboek; Nederlands; Dutch; Couperus; Eerste Wereldoorlog; WWI; columns; non-fictie; oorlog
Downloads: 7,388
[audio]Eline Vere - Louis Couperus
Titel Eline Vere Taal : Nederlands Genre : Psychologisch Auteur : Louis Couperus Regiseur Hans Karsenbarg Aantal delen 09 Delen Tijdsduur 04 Uur 03 Minuten Uitzendorganisatie TROS Datum van uitzending November 1984 INFO BRON http://homepage.mac.com/johnvanhouten/Hoorspelen/Hoorspelen%20E/ElineVere.htm Datum Upload ARCHIVE 28 maart 2011 Titel Eline Vere Verhaal Sinds de dood van haar ouders, woont Eline Vere bij haar zus Betsy en diens familie...
Keywords: Lemmens; VISIO; Hoorspel; OTR; Old Time Radio; Dutch; Hans Karsenbarg; TROS; Trudy Libosan; Bert Dijkstra; Ine Veen; Eva Janssen; Jan Borkus; Paula Majoor; Tony Huurdeman
Downloads: 646
[audio]Eline Vere; Een Haagsche roman - Louis Couperus
Librivox audioboek van Eline Vere; Een Haagsche roman door Louis Couperus.(1863-1923) De 19e eeuwse klassieker Eline Vere speelt in de gegoede kringen van Den Haag. Eline is een jonge, mooie maar labiele vrouw die zich veel van het leven voorstelt en een levendige fantasie heeft. De werkelijkheid valt haar telkens tegen en ze vlucht weg van de realiteit. (Samenvatting door Carola Janssen) Voor meer gratis audioboeken (in meer dan 20 talen) of om zelf vrijwilliger te worden, ga naar librivox.org ...
Keywords: librivox; audiobook; Dutch
Downloads: 16,852
[texts]Noodlot - Louis Couperus
[wsboeken] [epub] Naturalistische roman uit 1890 van Louis Couperus. De roman werd reeds in 1892 vertaald in het Engels onder de titel: 'Footsteps of Fate'. Oscar Wilde was een bewonderaar van dit boek. Er zijn vele stilistische overeenkomsten met diens 'Picture of Dorian Gray'. Noodlot is een psychologische roman en een liefdesdrama. De liefde is de hoofdpersonen Frank en Eve wel gegund, maar het geluk niet.
Keywords: wsboeken, epub, psychologische roman, naturalisme, couperus
Downloads: 246
[texts]The Later Life - Louis Couperus , Alexander Teixeira de Mattos
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 110
[texts]Groot Nederland: letterkundig maandschrift - J B Th Spaan, Louis Couperus
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 295
[texts]Groot Nederland: letterkundig maandschrift - J B Th Spaan, Louis Couperus
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 968
[texts]The Inevitable - Louis Couperus , Alexander Teixeira de Mattos
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 138
[texts]Groot Nederland: letterkundig maandschrift - J B Th Spaan, J W F Werumeus Buning, Louis Couperus
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 986
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

audio
texts

Terms of Use (10 Mar 2001)